Introduktion till CSRD & ESRS- Företagsledning ​

I den här utbildningen får er företagsledning en grundlig genomgång av CSRD, ESRS, hur de nya regleringarna påverkar bolaget, samt vilka steg ni kan ta för att påbörja hållbarhetsarbetet.  Utbildningen innehåller både digitala lektioner live samt självstudiematerial som ni går igenom i er egen takt.

Utbildningen går igenom:

Efter utbildningen har ni:

5 deltagare ingår i priset.

Intresserad av utbildningen?

Kontakta oss via formuläret nedan eller telefon (073 097 06 77)!

Intresserad av utbildningen?

Kontakta oss via formuläret nedan eller telefon (073 097 06 77)!