Introduktion till CSRD- Styrelsen​

I den här utbildningen får ni som styrelse en grundlig genomgång av CSRD, hur det påverkar bolaget, samt hur er roll som styrelse ser ut i hållbarhetsarbetet. Målet med utbildningen är att ni ska få en god förståelse av vad som förväntas av er som styrelse samt vilka steg ni kan ta för att positionera bolaget i god fas med de nya regleringarna. Utbildningen innehåller både live-föreläsningar och digitalt självstudiematerial som ni går igenom i egen takt.

Utbildningen går igenom:

Efter utbildningen har ni:

Intresserad av utbildningen?

Kontakta oss via formuläret nedan eller telefon (073 097 06 77)!

Intresserad av utbildningen?

Kontakta oss via formuläret nedan eller telefon (073 097 06 77)!