Lärande organisationer främjar social hållbarhet!

För att skapa en framgångsrik och hållbar organisation är det viktigt att integrera begreppen lärande organisation och medarbetarskap. Detta kan göras genom att etablera en kultur som värdesätter kontinuerligt lärande, öppen kommunikation och ansvarstagande på alla nivåer i organisationen.
Att sedan integrera social hållbarhet kräver ofta en holistisk strategi där utbildning och hållbarhetsmål samverkar för att skapa en positiv inverkan både internt och externt.

Vi hjälper er med:

23 1

Kompetenskartläggning:

Vet man inte var man står är det svårt att ha en plan framåt. Vi kartlägger verksamhetens nuvarande kompetens och får fram en tydlig bild att diskutera vidare kring. 

23 1

Medarbetarundersökning:

Vi tar pulsen på er verksamhet. Det är ett viktigt verktyg för att se var verksamheten står i olika frågor och där man ger möjlighet för alla att föra fram sina åsikter, anonymt eller personligt.

23 1

Utbildningsstrategi och planering:

Vi hjälper er att utveckla och implementera en effektiv utbildningsstrategi som är anpassad till er organisations mål och behov.
23 1

Kompetensutveckling:

Vi designar och levererar utbildningsprogram för att öka kompetensen och kunskapen hos ert team. Det kan inkludera både tekniska och mjuka färdigheter och levereras i olika former. Detta inkluderar praktiska och strukturerade möjligheter för anställda att samarbeta, dela sina erfarenheter och lära av varandra.

23 1

Uppföljning och utvärdering:

Vi stödjer organisationen i att mäta effektiviteten av utbildningsinsatser och identifiera områden för förbättring, det görs i samarbete med medarbetarna i hela organisationen.
23 1

Feedback-kultur:

Vi stödjer er i att skapa en kultur där regelbunden feedback är en naturlig del och används för att stödja såväl den personliga och organisationens utveckling. Feedback ska alltid ses som en möjlighet till lärande och förbättring.

23 1

Förändringsledning:

Att utvecklas mot en hållbart lärande organisation kan innebära stora förändringar i kultur, lärande och utveckling inom organisationen och det tar tid att bygga förmågan tillsammans. Vi finns med hela vägen och ger stöd för att hantera dessa förändringar och säkerställa en smidig övergång.

Vill du veta mer?

Kontakta oss via formuläret nedan eller telefon (070 855 91 52)!

Vi hjälper er med:

23 1

Kompetenskartläggning:

Vet man inte var man står är det svårt att ha en plan framåt. Vi kartlägger verksamhetens nuvarande kompetens och får fram en tydlig bild att diskutera vidare kring. 

23 1

Medarbetarundersökning:

Vi tar pulsen på er verksamhet. Det är ett viktigt verktyg för att se var verksamheten står i olika frågor och där man ger möjlighet för alla att föra fram sina åsikter, anonymt eller personligt.

23 1

Utbildningsstrategi och planering:

Vi hjälper er att utveckla och implementera en effektiv utbildningsstrategi som är anpassad till er organisations mål och behov.
23 1

Kompetensutveckling:

Vi designar och levererar utbildningsprogram för att öka kompetensen och kunskapen hos ert team. Det kan inkludera både tekniska och mjuka färdigheter och levereras i olika former. Detta inkluderar praktiska och strukturerade möjligheter för anställda att samarbeta, dela sina erfarenheter och lära av varandra.

23 1

Uppföljning och utvärdering:

Vi stödjer organisationen i att mäta effektiviteten av utbildningsinsatser och identifiera områden för förbättring, det görs i samarbete med medarbetarna i hela organisationen.
23 1

Feedback-kultur:

Vi stödjer er i att skapa en kultur där regelbunden feedback är en naturlig del och används för att stödja såväl den personliga och organisationens utveckling. Feedback ska alltid ses som en möjlighet till lärande och förbättring.

23 1

Förändringsledning:

Att utvecklas mot en hållbart lärande organisation kan innebära stora förändringar i kultur, lärande och utveckling inom organisationen och det tar tid att bygga förmågan tillsammans. Vi finns med hela vägen och ger stöd för att hantera dessa förändringar och säkerställa en smidig övergång.

Vill du veta mer?

Kontakta oss via formuläret nedan eller telefon (070 855 91 52)!